Starbucks

About Starbucks

Starbucks Corp. เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่จำหน่ายกาแฟ บริษัทเป็นเจ้าของร้านกาแฟภายใต้ชื่อเดียวกัน ซึ่งสามารถพบได้ใน 65 ประเทศทั่วโลก พอร์ตโฟลิโอแบรนด์ของบริษัท ได้แก่: Tazo tea, Ethos water, Seattle’s Best Coffee และ Torrefazione Italia Coffee