Skip to main content
ฟรีคริปโตและหุ้นของบริษัทที่มีชื่อเสียงสำหรับลูกค้าใหม่ทุกท่าน!
เพียงแค่เปิดบัญชีและฝากเงินเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้
ฟรีคริปโตและหุ้น!

Petrobras

Petrobras (Petroleo Brasileiro S.A.) เป็นบริษัทด้านน้ำมันและก๊าซที่ควบคุมโดยรัฐที่ใหญ่ที่สุดในบราซิล บริษัทเป็นผู้สำรวจ ผลิต ขนส่ง กลั่น และจำหน่ายน้ำมัน ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและปุ๋ยแร่ธาตุ; บริษัทยังเป็นผู้ผลิต ขนส่ง และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าอีกด้วย