MasterCard

About MasterCard

MasterCard Worldwide เป็นระบบการชำระเงินระดับนานาชาติที่เป็นศูนย์รวมของบริษัททางด้านการเงินกว่า 2 หมื่นแห่งในกว่า 210 ประเทศทั่วโลก ในปัจจุบันส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทในระบบการชำระเงินทั่วโลกนั้นอยู่ที่ 20%