Nordstrom

About Nordstrom

Nordstrom Inc, เป็นเชนห้างค้าปลีกสุดหรูจากอเมริกา โดยมีการดำเนินงานอยู่ในทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงมีแผนกออนไลน์ด้วยเช่นกัน 97% ของรายได้รวมทั้งหมดมาจากการขายเสื้อผ้า อย่างไรก็ตามบริษัทยังเป็นเจ้าของบัตรเครดิตและเดบิต Nordstrom VISA ด้วยเช่นกัน