Hewlett-Packard

About Hewlett-Packard

Hewlett Packard เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับองค์กรและบุคคล บริษัทได้เริ่มสร้างนวัตกรรมเข้าสู่ตลาดตั้งแต่ปี 1939 (เป็นปีที่บริษัทได้ถูกก่อตั้ง) เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ตัวแรกของโลก เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท และอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมาย