General Electrics

เกี่ยวกับ General Electrics

General Electric เป็นบริษัทอเมริกันที่ดำเนินธุรกิจในหลายเซ็กเตอร์ ซึ่งผลิตอุปกรณ์หลากหลายชนิด ได้แก่ เครื่องยนต์กังหันก๊าซ, สิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์, เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์พลาสติก