Bayerische Motoren Werke AG

About Bayerische Motoren Werke AG

BMW (ย่อมาจาก Bayerische Motoren Werke AG) เป็นผู้ผลิตรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ เครื่องยนต์ และจักรยาน บริษัทได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี 1916 และได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมปี 1917 โรงงานผลิตหลักของบริษัทตั้งอยู่ในเยอรมนีเป็นส่วนใหญ่ (Dingolfing, Regensburg, Leipzig, Munich)