Skip to main content

Nikkei 225

ดัชนี Nikkei 225 เป็นหนึ่งในดัชนีหุ้นตัวหลักในญี่ปุ่น ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทมหาชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 225 แห่งที่ถูกซื้อขายอยู่บน Tokyo Stock Exchange
ดัชนีนี้ได้ถูกเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 1950

Nikkei 225 สะท้อนถึงสภาวะเศรษฐกิจทั่วไปในญี่ปุ่นเหมือนกับ S&P 500 ในตลาดสหรัฐ