Skip to main content

GBP/SEK

GBP (British pound)
สกุลเงินซึ่งเป็น:
- สกุลเงินของประเทศอังกฤษในเกรทบริเตนและไอร์แลนด์เหนือ (เกรทบริเตน), ซึ่งประกอบไปด้วยอังกฤษ, สก็อตแลนด์ เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ
- สกุลเงินคู่ขนานของพื้นที่ Guernsey, Jersey และ Isle of Man
- สกุลเงินตามกฎหมายสำหรับดินแดนของอังกฤษที่อยู่นอกประเทศ: หมู่เกาะฟอร์กแลนด์, เซนท์เฮเลน่า, เซนต์เฮเลนา อัสเซนชัน และตริสตันดากูนยา
ออกโดย: Bank of England
ราคาของสกุลเงินจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ Bank of England อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่

SEK (Swedish krona)
สกุลเงินของสวีเดน
ออกโดย: Riksbank (Central Bank of Sweden)
การเปลี่ยนแปลงของราคาของสกุลเงินจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ Riksbank, อัตราเงินเฟ้อและการเติบโตของประเทศ