Skip to main content

CAD/JPY

CAD (Canadian dollar)
สกุลเงินของแคนาดา เป็นกลุ่มสกุลเงินสำหรับใช้ในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์
ออกโดย: Bank of Canada
การเปลี่ยนแปลงของราคาของสกุลเงินจะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน, อัตราดอกเบี้ยของ Bank of Canada, อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของแคนาดา

JPY (Japanese yen)
สกุลเงินของญี่ปุ่น สกุลเงินนี้เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่สำคัญของพื้นที่เอเชียแปซิฟิกที่มีเรทแบบลอยตัว
ออกโดย: Bank of Japan
การเปลี่ยนแปลงของราคาจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ Bank of Japan, อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตในพื้นที่ เป็นระยะเวลาหลายปีแล้วที่ประเทศนี้ได้ให้ความสำคัญกับการกระตุ้นการเติบโตและป้องกันเงินฝืดด้วยการจำกัดค่าเงิน