Skip to main content

CAD/CHF

CAD (Canadian dollar)
สกุลเงินของแคนาดา เป็นกลุ่มสกุลเงินสำหรับใช้ในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์
ออกโดย: Bank of Canada
การเปลี่ยนแปลงของราคาของสกุลเงินจะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน, อัตราดอกเบี้ยของ Bank of Canada, อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของแคนาดา

CHF (Swiss franc)
สกุลเงินของสวิสเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ สกุลเงินนี้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมาเนิ่นนาน และจะมีความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่เกิดความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง
ออกโดย: Swiss National Bank
การเปลี่ยนแปลงของราคาจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ Swiss National Bank รวมไปถึงสถานะและเครดิตเรทติ้งของประเทศ