Skip to main content

Dash

DASH ไม่ได้เป็นเพียงแค่สกุลเงินดิจิตอลทั่วไปเท่านั้น แต่มันยังเป็นระบบการชำระเงินที่ไม่มีศูนย์กลาง DASH ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2014 และชื่อของมันได้ถูกเปลี่ยนมาแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้คือ Xcoin และ Darkcoin

DASH เทคโนโลยีมาจากการทดลอง Bitcoin แต่มันก็ยังมีฟีเจอร์สที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง DASH เป็นหนึ่งใน 10 อันดับสกุลเงินดิจิตอลเมื่อวัดตามมาร์เก็ตแคป ผู้สร้างเงินดิจิตอลตัวนี้มีความคาดหวังสูงและมีความตั้งใจที่จะสร้างเงินดิจิตอลเพื่อมาแข่งขันกับ Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลตัวบุกเบิก

DASH ถูกออกโดยผู้ใช้งานที่นำอุปกรณ์ของตัวเองมาสนับสนุนระบบและขุดเหรียญ การออก DASH นั้นไม่มีการควบคุมจากส่วนกลางอย่างสิ้นเชิง จำนวนเหรียญสูงสุดที่สามารถมีได้คือ 22 ล้าน; อย่างไรก็ตามมีเพียงแค่ 16 ล้านเหรียญถึง 18 ล้านเหรียญเท่านั้นที่คาดว่าจะถูกสร้างออกมาในอนาคต

ราคาของ DASH มีการเปลี่ยนแปลงตามขนาดของอุปสงค์และอุปทานในตลาด มูลค่าที่แท้จริงของสกุลเงินนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนเหรียญและจำนวนสินค้าและบริการที่สามารถซื้อได้ด้วย DASH

DASH ได้ถูกโปรโมทโดยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งหมายความว่าความนิยมและราคาของเงินดิจิตอลตัวนี้อาจเติบโตขึ้นต่อไปอย่างมีนัยสำคัญ