Skip to main content

Soybean

ถั่วเหลืองเป็นพืชที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งช่วยเพิ่มระดับอุปสงค์

ถั่วเหลืองจะถูกส่งมอบในเดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน และพฤศจิกายน ในขณะที่วันหมดอายุกำลังใกล้เข้ามาถึง สภาพคล่องของสัญญาจะเพิ่มมากขึ้น แต่ในช่วงสองสามวันก่อนที่สัญญาจะหมดอายุ สภาพคล่องจะลดต่ำลงเป็นอย่างมาก

ราคาของถั่วเหลืองจะขึ้นอยู่กับฤดูกาล: โดยมีกฎคือ ถั่วเหลือจะเติบโตก่อนถึงฤดูเพาะปลูกจะเริ่มและจะเติบโตไปจนถึงช่วงที่ฤดูเพาะปลูกได้สิ้นสุดลง นี่คือช่วงเวลาที่ราคาของถั่วเหลืองสูงที่สุด หลังจากนั้นราคาจะเริ่มตกลง เว้นแต่จะมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวในอนาคต

สำหรับการเดย์เทรด ไทม์เฟรมที่น่าสนใจที่สุดอยู่ระหว่างเวลา 4:30 ถึง 7:15 PM GMT ซึ่งเป็นช่วงที่สภาพคล่องและความผันผวนได้เพิ่มสูงขึ้น สามารถเพิ่มผลกำไรของคุณได้มากที่สุด