Skip to main content
GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

Celgene

Celgene Corp. is a transnational biopharmaceutical corporation that develops and produces medicines for targeting cancers and inflammatory diseases. The headquarters of the company are located in the USA.

Substantial research on the use of medicines produced by Celgene is undertaken in the largest medical centers all over the world.