Skip to main content
GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

Russia50 Index

The calculation of the Russia 50 index is carried out by being based on the stocks of the 50 largest and dynamically developing companies of the main Russian economic sectors. The list of the companies and their shares (weight) in the index are reviewed on a quarterly basis (quarterly).