Skip to main content

Crypto5.0

Crypto5.0 (Crypto5.0) là một chỉ số mới trong thế giới tiền mã hóa, chỉ số này bao gồm năm đồng tiền dẫn đầu, có mức vốn hóa lớn nhất trên thị trường blockchain kỹ thuật số: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin và Bitcoin Cash. Mỗi đồng đều chiếm một tỷ lệ ngang nhau trong chỉ số này: 20%. Crypto5.0 bao gồm một danh sách mở rộng hơn so với chỉ số Crypto3.0. Chỉ số này có giá ổn định hơn. Điều này có nghĩa là khi mua chỉ số này, nhà đầu tư sẽ có được tỷ lệ lãi/lỗ tốt hơn. Chỉ số này phù hợp cho các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro vừa phải và thận trọng. Những nhà giao dịch táo bạo hơn thì nên chú ý đến chỉ số Crypto10.0.