Skip to main content

Crypto10.0

Crypto10.0 là một chỉ số mới trong thế giới tiền mã hóa, chỉ số này bao gồm 10 đồng tiền dẫn đầu, có mức vốn hóa lớn nhất trên thị trường blockchain kỹ thuật số: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Eos, Cardano, Monero và Bitcoin SV. Tổng giá trị của những đồng tiền này chiếm lên đến 90% trên toàn bộ thị trường tiền mã hóa. Mỗi đồng chiếm một tỷ lệ tương ứng với mức độ biến động của mình. Đồng tiền nào có mức độ biến động càng cao thì đồng đó chiếm tỷ lệ càng lớn trong chỉ số. Chỉ số này có tiềm năng biến động giá tốt khi thị trường tiền mã hóa bắt đầu dịch chuyển tích cực. Với sự góp mặt của nhiều đồng tiền mã hóa có mức biến động lớn hơn, chỉ số này trở thành một công cụ năng động hơn so với các chỉ số Crypto3.0 và Crypto5.0.