Skip to main content

GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!

  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

Chile Index

Being a free-floating index that reflects the performance of most of the shares listed on the Chile Stock Exchange. The index was first calculated on December, 30, 1980.

It is the National stock index of Chile and depends on the total growth of the national economy and Chilean companies´potential.