Skip to main content

GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!

 • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
 • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
 • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
 • Chương trình đào tạo miễn phí
 • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

Lãi tiền nạp

Tất cả các khách hàng Libertex mới sẽ nhận được từ 5% đến 12% tiền lãi mỗi năm trên khoản tiền nạp đầu tiên của họ.

 • Lãi suất cao
 • Trả lãi hàng tháng

Các ưu đãi nào dành cho bạn?

Safe
Gia tăng số tiền USD tiết kiệm của bạn và tránh xa lạm phát
Calc
Lãi suất hàng năm từ 5% đến 12% tính theo USD. Cao hơn ngân hàng
Percent
Trả lãi hàng tháng
ATM
Rút tiền bất cứ lúc nào
Số tiền nạp
1,500 USD - 4,999 USD
APY
5%
Nạp tiền
Số tiền nạp
5,000 USD - 9,999 USD
APY
9%
Nạp tiền
Số tiền nạp
10,000 USD - 24,999 USD
APY
10%
Nạp tiền
Số tiền nạp
From 25,000 USD
APY
12%
Nạp tiền

Trình tính toán lợi suất tiền gửi

Phép tính này chỉ là thông tin tham khảo và không phải là con số ước tính cuối cùng.

Cloud Miner hoạt động như thế nào?

 • Đây là lần đầu tiên bạn nạp tiền vào tài khoản Libertex.
 • Bạn đủ điều kiện để được ân hạn ba tháng *.
 • Mỗi tháng một lần, bạn sẽ nhận được tiền lãi tích lũy.

* Trong thời gian ân hạn, lãi suất được tính theo tỷ lệ cố định từ 5% đến 12%, tùy thuộc vào số tiền đầu tiên mà bạn nạp vào tài khoản.

Tiền lãi được tính như thế nào?

 • Tiền lãi được tính hàng ngày vào lúc 21:00 GMT.
 • Cơ sở để tính lãi là Vốn chủ sở hữu tại thời điểm tính, tức là tổng số dư của tất cả các tài khoản giao dịch cộng với lợi nhuận không cố định, trừ đi khoản lỗ không cố định, trừ đi số tiền thưởng nhận được vào cuối ngày.
 • Tiền lãi không được tính đối với các khoản tiền vượt trên 50.000 USD (năm mươi nghìn).

Tiền lãi được trả như thế nào?

Việc thanh toán tiền lãi tích lũy được thực hiện tự động và bằng đồng USD mỗi tháng một lần, vào ngày dịch vụ được kích hoạt, bắt đầu từ tháng sau tháng mà dịch vụ được thực hiện.


Nếu không có ngày tương ứng trong tháng mà khoản thanh toán sẽ được thực hiện, nó sẽ được thực hiện vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.
Ví dụ:

 • Nếu dịch vụ được kích hoạt vào ngày 30/5, thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày 30/6.
 • Nếu dịch vụ được kích hoạt vào ngày 31/5 và tháng 6 chỉ có 30 ngày, thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày 01/7.


Khách hàng đủ điều kiện được áp dụng thời gian ân hạn với lãi suất từ 5% hoặc 9% mỗi năm sẽ được trả lãi bằng một khoản tiền duy nhất vào cuối thời gian ân hạn.

Công ty cất giữ tiền của tôi như thế nào?

Công ty chúng tôi làm việc với các ngân hàng chủ chốt trên thế giới và là một trong những nhà môi giới đáng tin cậy nhất trên thị trường quốc tế.

Nhận lãi trên tiền nạp

Kích hoạt dịch vụ ngay bây giờ và bắt đầu gia tăng các khoản đầu tư của bạn với các ưu đãi khủng!