Skip to main content
GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

USD/CLP

USD (US dollar)
Currency unit of the United States of America, Salvador and Marshall Islands. The world’s main reserve currency.
Issued by: Federal Reserve System (Fed)
The price dynamics depend on interest rates of the Fed., inflation and growth rates of the USA.

CLP (Chilean peso)
Currency unit of Chile.
Issuer: Central Bank of Chile
The price dynamics depend on the interest rate of the Central Bank of Chile, inflation and national economy growth rates.