Rosneft

About Rosneft

Rosneft เป็นบริษัทมหาชนในกลุ่มบริษัท Rosneft ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซของรัสเซียที่ควบคุมโดย JSC Rosneftegaz ในปี 2013 บริษัทได้กลายเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก ตามนิตยสาร "Expert" ในปี 2017 บริษัทมีรายได้สูงสุดเป็นอันดับที่ 3 ของบริษัทต่างๆ ในรัสเซีย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโก ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในรายชื่อของ Fortune Global 500 ในปี 2017 (อันดับที่ 158)

ได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการ ก. ล. ต. ว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2017 ปริมาณสำรองไฮโดรคาร์บอนของกลุ่มบริษัท PJSC Rosneft มีปริมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบจำนวน 39.907 พันล้านบาร์เรลน้ำมันดิบ (เทียบเท่า 5.395 พันล้านตันของน้ำมันดิบ)

จากผลของปี 2017 ความน่าเชื่อถือของกลุ่ม บริษัท PJSC Rosneft ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงปริมาณสำรองไฮโดรคาร์บอน ซึ่งสำนักงาน ก. ล. ต. ระบุว่าสามารถใช้ได้ถึงประมาณ 20 ปี

ผลประกอบการของ Rosneft
กำไรสุทธิของ Rosneft ภายใต้ IFRS ในงวดระยะเวลา 9 เดือนของปี 2017 มีมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2016 รายได้จากการขายและรายได้จากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น 43.7% มาอยู่ที่ 76.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 53.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ภาพลักษณ์
Rosneft เป็นแบรนด์ระดับนานาชาติซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกไม่เฉพาะแต่ในประเทศรัสเซีย

หุ้น Rosneft และราคาสินทรัพย์
หุ้น Rosneft เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์มอสโกเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2006 และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2014 หุ้น Rosneft ได้รวมอยู่ในกลุ่ม First level

ปัจจุบัน หุ้น Rosneft มีการซื้อขายในตลาดหุ้นรัสเซียและต่างประเทศตลอดจนการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ในรูปของ CFD สำหรับหุ้น หุ้นของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มอสโกในประเทศรัสเซีย หุ้น Rosneft ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนสำหรับตลาดตะวันตก

โอกาสในการสร้างรายได้
การเติบโตเฉลี่ยต่อปีของราคาหุ้น Rosneft ในช่วง 2006 ถึง 2018 อยู่ที่ประมาณ 13.1%
หุ้น Rosneft ในรูเบิลรัสเซียตั้งแต่ปี 2016 ถึงสิ้นปี 2017 เพิ่มขึ้น 22.8 % จาก 237.43 รูเบิลรัสเซีย เป็น 291.5 รูเบิลรัสเซีย

คุณอาจได้รับกำไรดังกล่าวจากการลงทุนในการซื้อหุ้นโดยไม่ใช้เลเวอเรจ หากคุณใช้เลเวอเรจ (ตัวอย่างเช่น 1 ต่อ 5) กำไรอาจเพิ่มขึ้นเป็น 114% นี่เป็นตัวเลขสำหรับ 12 เดือนซึ่งเปรียบเทียบไม่ได้กับกำไรจากเงินฝากธนาคาร