PetroChina

About PetroChina

Petro China Co. Ltd. เป็นบริษัทน้ำมันของรัฐจีน บริษัทเป็นผู้สำรวจ ผลิต กลั่น ขนส่ง และจัดจำหน่ายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยมีจำนวนพนักงานที่ทำงานให้กับบริษัทรวมทั้งสิ้นกว่าครึ่งล้านคน