Mobile TeleSystems

About Mobile TeleSystems

Mobile TeleSystems เป็นบริษัทโทรคมนาคมของรัสเซียที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์พื้นฐาน การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ มือถือ เคเบิลทีวี ดาวเทียมและโทรทัศน์ดิจิตอล

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 1993 ในกรุงมอสโกและก่อตั้งขึ้นโดยผู้ถือหุ้นชาวรัสเซียและเยอรมันหลายรายในฐานะบริษัทเอกชน ฝ่ายรัสเซียถือหุ้น 53% Mobile TeleSystems OJSC ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2000 จากการควบรวมกิจการระหว่าง MTS และ RTK

ผลประกอบการของ MTS
รายได้รวมของบริษัทสำหรับงวด 9 เดือนในปี ได้มากเท่าที่ต้องการ เพิ่มขึ้น 0.6% เป็น 326 พันล้านรูเบิลรัสเซีย (5.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) กำไรสุทธิเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2016 เพิ่มขึ้น 25.1%

ภาพลักษณ์
MTS เป็นผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมชั้นนำในประเทศรัสเซียและกลุ่มประเทศในเครือรัฐเอกราชหรือ CIS บริษัทเป็นหนึ่งในสิบของผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของฐานผู้ใช้บริการและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด จำนวนผู้ใช้บริการของ MTS มีอยู่มากกว่า 101 ล้านคน โดยไม่รวมลูกค้าของ MTS ในประเทศเบลารุส

หุ้นของ MTS และราคาสินทรัพย์
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2000 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้จดทะเบียนหุ้นครั้งแรกให้กับ MTS OJSC ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2004 เป็นต้นมา บริษัทได้ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มอสโกภายใต้ชื่อ MTSS
และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2000 หุ้น MTS เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (ในรูปของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในสหรัฐอเมริกา หรือ American depositary receipts) ภายใต้ดัชนี MBT

โอกาสในการสร้างรายได้
การเติบโตเฉลี่ยต่อปีของราคาหุ้น MTS ในช่วงปี 2006 ถึง 2018 อยู่ที่ประมาณ 33.5%
หุ้นของ MTS ในรูเบิลรัสเซียตั้งแต่ปี 2016 ถึงสิ้นปี 2017 เพิ่มขึ้น 18.27% จาก 233.37 รูเบิลรัสเซีย เป็น 276.00 รูเบิลรัสเซีย
กำไรดังกล่าวอาจได้มาจากการลงทุนในการซื้อหุ้นโดยไม่ใช้เลเวอเรจ หากคุณใช้เลเวอเรจ (ตัวอย่างเช่น 1 ต่อ 5) กำไรอาจเพิ่มขึ้นเป็น 91.35% นี่เป็นตัวเลขสำหรับ 12 เดือนซึ่งเปรียบเทียบไม่ได้กับกำไรจากเงินฝากธนาคาร