Lukoil

About Lukoil

Lukoil เป็นผู้สำรวจ ผลิต กลั่น ขนส่ง และจัดหาน้ำมันดิบและก๊าซให้กับตลาดในพื้นที่ไซบีเรียตะวันตก บริษัทผลิตเชื้อเพลิงและสิ่งที่ได้จากน้ำมันอื่นๆ และมีการส่งน้ำมันผ่านทางท่อส่ง มีการจัดการเครือข่ายของโรงกลั่นน้ำมันและปั๊มน้ำมันในรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และยุโรป Lukoil เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนชั้นนำสำหรับน้ำมันดิบและมีแหล่งไฮโดรคาร์บอนใหญ่เป็นอันดับสาม