China Mobile

About China Mobile

China Mobile เป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมในจีนและในโลก รวมถึงยังมีจำนวนสมาชิกผู้ใช้บริการมากที่สุดด้วยเช่นกัน