Celgene

About Celgene

Celgene Corp. เป็นบริษัทข้ามชาติด้านชีวเภสัชภัณฑ์ที่เป็นผู้พัฒนาและผลิตยาสำหรับโรคมะเร็งและโรคติดเชื้อ สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

บทวิจัยจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับการใช้ยาของ Celgene เป็นผู้จัดทำขึ้นได้รับการรับรองในศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่ทั่วโลก