TripAdvisor

Mengenai TripAdvisor

TripAdvisor Inc. adalah laman perjalanan terbesar di dunia yang membantu pelancong untuk merancang dan menempah perjalanan yang ideal. Laman web jenama TripAdvisor membentuk komuniti pelancongan terbesar di dunia. Mereka mempunyai sehingga 340 juta pelawat unik setiap bulan.