PetroChina

Mengenai PetroChina

PetroChina Co. Ltd. ialah syarikat minyak negara China. Ia meneroka, mengeluar, menapis, mengangkut dan mengedarkan minyak dan gas asli. Jumlah kakitangan syarikat adalah setengah juta pekerja.