Henry Hub Natural Gas

Mengenai Henry Hub Natural Gas

Henry Hub Natural Gas adalah gred gas asli yang dihasilkan di Amerika Syarikat dan mendapat melalui hab di tempat Henry Hub, Louisiana.

Harga gas asli di Amerika Syarikat ditentukan di bursa dan sebahagian besarnya bergantung kepada baki bekalan/permintaan. Selain itu, harga bergantung kepada profil pengeluaran, keadaan cuaca dan sedikit sebanyak kepada harga minyak.