Russia50 Index

Mengenai Russia50 Index

Pengiraan indeks Russia 50 dijalankan berdasarkan saham daripada 50 syarikat terbesar dalam sektor ekonomi Rusia. Senarai syarikat-syarikat dan saham (berat) dalam indeks dikaji semula pada setiap suku tahun (suku tahunan).