AEX

Mengenai AEX

Netherlands 25 adalah antara yang utama Indeks sahamdi Netherland. Ia merangkumi saham syarikat awam terbesar dalam perdagangan negara di bursa Euronext Amsterdam. Indeks tersebut termasuk 25 komponen, yang mana kuantitinya berbeza dan boleh berubah – jika salah satu komponen indeks dikecualikan, ia tidak digantikan dengan yang lain sehingga tarikh semakan seterusnya.
Ia diterbitkan sejak 1 Januari 1983 dari nilai asas 100.

Indeks saham antarabangsa Netherland 25 bergantung kepada pertumbuhan umum ekonomi negara dan potensi syarikat-syarikat tempatan.