EUR/SEK

Mengenai EUR/SEK

EUR (Euro)
unit matawang dari zon Euro yang merangkumi 18 negara terkemuka Eropah. mata wang rizab dunia kedua selepas dolar AS mengikut keutamaan.
Dikeluarkan oleh: European Central Bank (ECB)
Harga bergantung kepada kadar faedah kadar ECB, inflasi dan pertumbuhan ekonomi di rantau ini.

SEK (Swedish krona)
Unit mata wang Sweden.
Dikeluarkan oleh: Riksbank (Central Bank of Sweden)
harga bergantung kepada kadar faedah kadar Riksbank, inflasi dan pertumbuhan negara.