EUR/NOK

Mengenai EUR/NOK

EUR (Euro)
unit matawang dari zon Euro yang merangkumi 18 negara terkemuka Eropah. mata wang rizab dunia kedua selepas dolar AS mengikut keutamaan.
Dikeluarkan oleh: European Central Bank (ECB)
Harga bergantung kepada kadar faedah kadar ECB, inflasi dan pertumbuhan ekonomi di rantau ini.

NOK (Norwegian krone)
unit matawang dari Norway. Ia tergolong dalam kumpulan mata wang komoditi.
Dikeluarkan oleh: Central Bank of Norway
harga bergantung kepada harga minyak dan juga kadar faedah bagi Central Bank of Norway, kadar inflasi dan pertumbuhan negara.