EUR/MXN

Mengenai EUR/MXN

EUR (Euro)
unit matawang dari zon Euro yang merangkumi 18 negara terkemuka Eropah. mata wang rizab dunia kedua selepas dolar AS mengikut keutamaan.
Dikeluarkan oleh: European Central Bank (ECB)
Harga bergantung kepada kadar faedah kadar ECB, inflasi dan pertumbuhan ekonomi di rantau ini.

MXN (Mexican peso)
unit mata wang Mexico.
Dikeluarkan oleh: Bank of Mexico
Harga bergantung kepada kadar faedah Bank of Mexico, inflasi dan kadar pertumbuhan negara.