EUR/CHF

Mengenai EUR/CHF

EUR (Euro)
unit matawang dari zon Euro yang merangkumi 18 negara terkemuka Eropah. mata wang rizab dunia kedua selepas dolar AS mengikut keutamaan.
Dikeluarkan oleh: European Central Bank (ECB)
dinamik Harga bergantung kepada kadar faedah kadar ECB, inflasi dan pertumbuhan ekonomi di rantau ini.

CHF (Swiss franc)
unit matawang dari Switzerland dan Liechtenstein. Ia secara tradisinya dianggap sebagai aset tempat yang selamat. Ia biasanya mempunyai permintaan yang tinggi dalam tempoh ketegangan ekonomi dan geopolitik.
Dikeluarkan oleh: Swiss National Bank
dinamik Harga bergantung kepada kadar faedah Swiss Bank Negara serta status neutral dan penarafan kredit yang tinggi di negara ini.