EUR/CAD

Mengenai EUR/CAD

EUR (Euro)
unit matawang dari zon Euro merangkumi 18 negara terkemuka Eropah. mata wang rizab dunia kedua selepas dolar AS mengikut keutamaan.
Dikeluarkan oleh: European Central Bank (ECB)
Harga bergantung kepada kadar faedah kadar ECB, inflasi dan pertumbuhan ekonomi di rantau ini.

CAD (Canadian dollar)
unit mata wang Kanada. Ia tergolong dalam kumpulan mata wang komoditi
Dikeluarkan oleh: Bank of Canada
harga bergantung kepada harga minyak, kadar faedah Bank of Canada, kadar inflasi dan pertumbuhan ekonomi Kanada.