Wheat

Mengenai Wheat

Gandum merupakan salah satu tanaman sumber utama makanan yang ditanam di kebanyakan negara .

Gandum adalah sumber kedua utama selepas beras di kalangan semua tanaman. Gandum digunakan untuk membuat tepung, dan juga dalam pembuatan bir, penghasilkan gam, serta tanaman makanan untuk menghasilkan eko-bahan api.

Antara pengeksport gandum utama, adalah Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah, Kanada, Argentina, Australia, Rusia, dan Ukraine. Pengimport utamanya adalah Afrika Selatan, Mexico, Jepun, Brazil dan negara-negara Timur Tengah.